Sterkamp: als je kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken

“Toen onze pleegzoon tien jaar was, werd duidelijk dat hij gebukt ging onder een flink minderwaardigheidcomplex. Wij zijn op zoek gegaan naar iets wat hem zou kunnen helpen. Natuurlijk kun je dan terecht bij allerlei instellingen, maar daar zijn de wachtlijsten lang en het maakt je kind tot een buitenbeentje. Via een krantenartikel kwamen wij in contact met Stichting De Ster. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om gedurende een vakantiekamp (genaamd STERKAMP) te werken aan hun problemen. Omdat mijn kind hier zoveel van heeft geleerd en ik van andere ouders dezelfde resultaten heb gehoord, denk ik dat voor (pleeg)kinderen die ook een steuntje in hun rug nodig hebben, deze stichting een helpende hand kan zijn.

Voorafgaand aan het kamp krijgen de kinderen en ouders vragenlijsten toegestuurd, om te bekijken of STERKAMP kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Voor getraumatiseerde kinderen of voor kinderen met ernstige gedragsproblemen kan het STERKAMP ongeschikt zijn. Dit wordt vooraf met de ouders besproken. Na het kamp krijgen ouders en kinderen de vragenlijsten nogmaals toegestuurd. De vragenlijsten worden uitgewerkt en vergeleken om resultaten zichtbaar te maken.

STERKAMP vindt plaats onder begeleiding van een team bestaande uit psychologen, orthopedagogen, bewegingsdeskundigen, acteurs en ‘allround’ begeleiders. Iedereen is tijdens het kamp binnen zijn eigen vakgebied bezig met de kinderen. Een dag op STERKAMP betekent echter niet dat je alleen maar bezig bent met psychologie. Het staat voorop dat kinderen hier met lotgenoten zoveel mogelijk plezier maken en daarbij hun eigen doelen stellen en proberen te realiseren.

Doelen nastreven

De dagen zijn opgedeeld in momenten met veel spelen, vossenjacht, speurtocht etcetera. Alles wat binnen een kamp zo belangrijk is. Zo wordt er spelenderwijs gewerkt aan sociale vaardigheden. Aan de hand van het STERBOEK wordt er gewerkt aan doelen die de kinderen willen verwezenlijken. Dit kan zijn: ‘meer voor mezelf opkomen’ of ‘niet in een hoekje blijven zitten’. Alles waar een kind last van heeft, kan als doel meegenomen worden.

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Deze voert samen met het kind iedere dag een gesprek tijdens het mentormoment. Dit kan alleen met het kind of met de andere kinderen die de mentor onder zich heeft. Aan het einde van de week maakt de mentor een profielschets van het kind. Uit eigen ervaring weet ik dat de beschrijving tot in details klopt.

Terugkomdag

Tijdens de terugkomdag, later in het jaar, bekijken de kinderen wat er is veranderd. De ouders krijgen uitleg over de resultaten.

Al met al is dit een geweldig kamp, waar de kinderen veel baat bij hebben! Het kamp is er voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer info op www.sterkamp.nl. Bij de meeste voorzieningen is er een potje om dergelijke kampen te betalen.” •

Irene Stam is pleegmoeder en oud-redactielid van Mobiel


Tags: ,