nieuwsberichten – agenda – internet

Regeling ziektekosten op komst

Pleegouders moeten zo snel mogelijk weer, net als vroeger, vergoedingen krijgen voor aanvullende medische zorg als logopedie, fysiotherapie, psychische hulp, beugels en brillen. Staatssecretaris Ross van VWS deed deze toezegging half september tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.
Door de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 was de aanvullende ziektekostenregeling voor pleegkinderen verdwenen. Ross zei dat dit eigenlijk niet de bedoeling was geweest. Pleegouders moeten volgens haar worden ‘gekoesterd’ en juist niet op extra kosten worden gejaagd. Rond de verschijningsdatum van deze Mobiel doet Ross een voorstel voor een aanvullende ziektekostenregeling voor de pleegouders en hun kinderen. Op verzoek van de Kamer zal ze daarna kijken naar alle financiële vergoedingen voor pleegouders.
(Bron: ANP)

Week van de jeugdzorg

Wat jeugdzorg precies doet, is voor het grote publiek vaak onduidelijk. Met ‘De week van de Jeugdzorg’ willen de gezamenlijke provincies en grootstedelijke regio’s (verenigd in het IPO) en de MO Groep, die de Bureaus Jeugdzorg en de jeugdzorg­aanbieders vertegenwoordigt, de jeugdzorg ‘een gezicht’ geven. In alle regio’s worden van 2 t/m 9 december open dagen en andere activiteiten georganiseerd, waardoor belangstellenden kunnen zien wat er gebeurt en hoe effectief de behandelmethoden zijn. Er zijn ook landelijke initiatieven waaronder de manifestatie ‘Jeugdzorg Zo!’ op 8 december. Het thema van deze manifestatie is: ‘Rechten van het kind in de Jeugdzorg’. Voor een overzicht van het programma, meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het NIZW Congresbureau, op 030 – 230 63 98, e-mail: congres@nizw.nl. Een ander onderdeel van de week is de Landelijke Cliëntendag Jeugdzorg op 9 december. Meer informatie vindt u op www.weekvandejeugdzorg.nl.
(Bron: Nieuwsbrief ‘Week van de Jeugdzorg’)

Eerste HKZ-certificaat

William Schrikker Pleegzorg heeft als eerste zorgaanbieder een HKZ-certificaat gekregen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het doel van dit keurmerk voor zorgaanbieders is verbeteren van de hulpverlening, versterken van de positie van de cliënt en duidelijker maken wat de organisatie doet. Jaarlijks wordt gekeken of organisaties (nog steeds) voldoen aan de eisen die voor het certificaat worden gesteld.
De Stichting HKZ werkt samen met werkgeversorganisatie de MOgroep om de eisen voor het keurmerk te controleren en te verbeteren. De MOgroep verwacht dat voor eind 2008 ruim 80 procent van de zorgaanbieders het certificaat heeft.
(Bron: persbericht)

Resultaten campagne positief

De pleegzorgcampagne ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’ boekt goede resultaten. In september werd het 1.350ste nieuwe pleeggezin ingeschreven. Deze nieuwe pleegouders, Els en Klaas Pakvis, werden officieel verwelkomd door de heer Buddenberg, regiobestuurder jeugdzorg, en de heer Venus, directeur van Jeugdformaat, de organisatie voor jeugdhulpverlening, beiden uit Haaglanden.
De resultaten na een half jaar campagne voeren, zijn boven verwachting. Het doel is om in het eerste jaar 2.500 nieuwe pleegouders te werven. Met 1.350 nieuwe geaccepteerde gezinnen in een half jaar lijkt het erop dat die doelstelling ruimschoots gehaald wordt. In het afgelopen half jaar vroegen 4.600 mensen een informatiepakket over pleegzorg aan. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005, waarin over het hele jaar 4.740 mensen een informatiepakket aanvroegen.

 


Tags: ,