De kindertelefoon: het helpt als je praat

Auteur: Mirte Loeffen  

De Kindertelefoon heeft een lespakket gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Doel is de Kindertelefoon onder de aandacht te brengen, zodat kinderen weten wat de Kindertelefoon is, dat de Kindertelefoon er voor hen is en hoe zij contact op kunnen nemen.

Het lespakket kan gebruikt worden als een op zichzelf staande les, als onderdeel van een project over de Kindertelefoon of over een ander onderwerp dat raakvlakken heeft met de Kindertelefoon. Het lespakket bestaat uit een film op DVD of video, een werkblad voor elke leerling en een handleiding voor de docent.

De basis van het pakket is de film. Naar aanleiding hiervan kan gepraat worden over de Kindertelefoon, maar ook over problemen die in de klas spelen of van individuele kinderen. De ervaring leert dat door het zien van de film sommige kinderen overstuur raken, doordat ze verhalen herkennen. Het is van belang dat de leerkracht hier naderhand onder vier ogen aandacht aan besteedt.

Naar aanleiding van de film vullen leerlingen individueel of in groepjes het prachtig uitgevoerde werkblad in. De boodschap is dat problemen die niet worden opgepakt, steeds groter worden, soms zelfs zo groot dat je geen uitweg meer ziet. Het bespreekbaar maken is de eerste stap naar een oplossing.

Maatschappelijk geïntegreerd onderwijs

Het mooie van dit materiaal is dat het een concreet voorbeeld is van het pleidooi voor meer maatschappelijk geïntegreerd onderwijs . Welzijn van kinderen in de klas is goed, want alle kinderen gaan naar school.

Problemen die al ‘gewoon’ zijn geworden, krijgen door de reacties in de klas nu de aandacht die ze verdienen. Wel is het van belang dat kinderen zonodig ook daadwerkelijk verder worden geholpen. Behalve de docentenhandleiding zou er ook materiaal voor docenten mogen komen over welke route bij welk type probleem vereist is. •


Tags: ,