Beste lezers

Ik kijk niet veel tv. Mijn televisie staat 80% van de tijd stand-by. Dat kleine rode lichtje brandt en verder is er niets te zien. Zo weet je tenminste dat hij het in principe doet. Ik ben de laatste tijd verschillende mensen tegengekomen die in dezelfde situatie verkeren. Je weet dat ze het doen, maar veel gaat er niet van uit. Hulpverleners van Bureau Jeugdzorg die steeds minder hulp mogen verlenen en steeds vaker een ‘verwijsbriefje’ (indicatie) voor de jeugdzorg moeten schrijven. Opeens zitten ze veel meer achter de computer, terwijl ze juist als hulpverlener zo goed functioneerden. Maar ook het pleegje dat een maand geleden bij me kwam wonen. Hij is bijna twee jaar. Typisch geval ‘stand-by’. Doffe ogen, weinig energie en initiatief. Een licht verstandelijke beperking wordt gevreesd.
Of het nou om uitgebluste jeugdzorgwerkers of kinderen gaat, mijn dag is goed als er weer eentje ‘aan’ gaat. Die jeugdzorgwerkers mag ik tijdens een driedaagse training weer bewust maken van wat ze allemaal kunnen. Bij het pleegje doe ik dat 24 uur per dag. Het mooie is: één voor één gaan ze ‘aan’. Er wordt weer gelachen, er worden initiatieven genomen, er wordt gefoeterd en getierd. Gelukkig kom ik nooit mensen tegen die ‘uit’ staan, want daar geloof ik niet in. Volgens mij heeft werkelijk iedereen wel het een of andere minuscule knopje waar je op kunt drukken. Het is maar net wie het kan vinden en wat is er nou leuker dan op knopjes drukken?

Van de redactie van Mobiel

In Mobiel 3 hebben we u al gewaarschuwd dat de redactie vaker om uw reacties zou vragen. We plaatsten in Mobiel 4 een oproep voor ervaringen met pleegkinderen die achttien worden en tips voor die situatie. Op de dag dat Mobiel verscheen, kwam de eerste reactie al binnen!

In dit nummer leest u het verhaal van pleegouders die reageren op het artikel uit Mobiel 6 – 2005 over rouwverwerking. Dit was niet de enige reactie. Zowel pleegouders als ouders reageerden. Uit die reacties blijkt dat rouwen na een uithuisplaatsing of een afgebroken plaatsing moeilijk en zwaar is. De meeste instellingen hebben geen protocol voor nazorg aan pleegouders na een plotselinge terugplaatsing. In sommige gevallen krijgt een gezin wel de zo hoognodige steun, maar ook dan blijft de pijn.

Voor het eerste nummer van 2007 kiezen we daarom voor het thema rouwverwerking. Wilt u ons hier iets over vertellen, heeft u tips voor pleegkinderen, pleegouders, ouders of beroepskrachten? Schrijf of mail ons. Het adres vindt u in het colofon.

Op 30 november wordt in Rotterdam het symposium ‘Perspectief in Pleegzorg’gehouden. Een dag waarop alle betrokkenen in de pleegzorg, van pleegouder tot beroepskracht, uitgenodigd zijn om mee te praten, te luisteren en de balans op te maken na vijf jaar Trillium. Ook Mobiel is aanwezig. We geven een workshop waarin de deelnemers uitgedaagd worden om hun mening en ervaringen over de veranderingen in de pleegzorg vast te leggen in een artikel. Actuele informatie over het symposium leest u op de website www.pleegzorg.nl. Een verslag van de workshop, met hoogtepunten uit de artikelen, leest u in de komende Mobiel 6


Tags: ,