Pleegouders verzekerd van problemen door nieuwe zorgverzekering

Auteur: Rick van de Locht  

Vroeger was ieder pleegkind verschillend verzekerd. Dit gaf veel onrust en vroeg om een maatregel. Toen kwam, na veel onrust en overleg, de regel dat door justitie geplaatste kinderen verplicht werden verzekerd. Vrijwillig geplaatste kinderen zaten vaak nog in de verzekering van hun ouders. Pleegzorgwerkers gingen na of en hoe kinderen verzekerd waren en als dit niet in orde was, dan moest dit voor plaatsing geregeld worden door de plaatser. Het goede van de oude bijverzekering was, dat kinderen degelijk verzekerd waren en dat iedereen precies wist hoe. Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekering op 1 januari 2006 lijkt de oude chaos teruggekeerd.

Zorgwekkend noemt de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) de situatie rond de nieuwe zorgverzekering voor pleegkinderen. Van veel pleegouders hebben zij te horen gekregen dat de basiszorgverzekering van pleegkinderen en de vergoedingen door Bureau Jeugdzorg de ziektekosten onvoldoende dekken. Juist pleegkinderen hebben vaak extra gezondheidszorg nodig. Vooralsnog draaien pleegouders voor een groot deel van de kosten op.

Een pleeggrootouder mailde de redactie van Mobiel. Samen met zijn vrouw verzorgt hij hun drie kleinkinderen, in leeftijd variërend van veertien tot zeventien jaar. In de tekstblokken legt de 65+er uit welke problemen hij tegenkomt door de invoering van de nieuwe zorgverzekering.

Extra kosten voor jeugdzorg

Begin dit jaar werd de bestaande polis voor pleegkinderen bij VGZ beëindigd, omdat moest worden overgestapt naar het nieuwe stelsel van basisverzekeringen met een, naar eigen inzicht uit te breiden, aanvullende verzekering. De Maat­schappelijke Ondernemers­groep (MO-groep) besloot uit financieel oogpunt, voor alle jeugdigen die onder gezag van jeugdzorg staan, een collectieve basisverzekering af te sluiten bij VGZ en de eventuele extra kosten in de ziektekosten voor rekening te laten komen van jeugdzorg.

Brillen en plaswekkers

De extra kosten die jeugdzorg vergoedt, zijn onderhevig aan bepaalde regels. De bijzondere uitgaven­regeling (aanvullende regeling) vergoedt eenmalig orthodontie tot €1000,-, voor brillenglazen of contactlenzen tot €70,- per gecorrigeerd oog per twee jaar en €50,- voor plaswekkers voor kinderen boven de zeven jaar. Dit is volgens minister Hoogervorst gelijk aan de situatie zoals het voor 1 januari 2006 was. Tenminste voor zover hij kan overzien.

Knelpunten verzameld

Dat de minister duidelijk niet alles overziet, blijkt uit het aantal meldingen over declaratieproblemen dat de NVP binnenkrijgt van pleegouders. Ook in de Tweede Kamer werden meerdere malen vragen gesteld aan de minister over het probleem. Op verzoek van de minister zet de MO-groep in samenwerking met de NVP de knelpunten op een rij. De belangenvereniging voor pleegouders was al een meldingsactie voor klachten begonnen, waarop ze in korte tijd ruim 170 reacties kreeg.

Knelpunten zijn onder meer:

• kosten die men plotseling dient te betalen, ondanks dat men niet onderhoudsplichtig is

• slechte informatievoorziening

• problemen rondom de afhandeling van declaraties

• geen uniformiteit bij de zorgbieders.

Enkelen hebben wel een aanvullende verzekering afgesloten of betalen alle gemaakte kosten. Uitgebreide resultaten van de meldingsactie staan in een notitie die is in te zien op de website van de NVP. Met de reacties gaan de MO-groepen de NVP naar het ministerie van VWS.

====
Kader
====

“Deze kinderen zijn niet voor niets door Justitie onder toezicht gesteld. Vaak zijn ze op een of andere manier beschadigd en behoeven specifieke zorg die buiten de reguliere basisverzekering valt. Aan de andere kant zijn het ook kinderen zoals anderen die wel in een normaal gezinsverband wonen en leven. Zo kregen wij deze week weer een aanmaning om €152,10 te betalen aan de orthodontist vanwege de beugel van mijn kleindochter, omdat deze niet betaald wordt door VGZ.”

“Het zelf betalen van zorgrekeningen voor onze pleegdochter is zo’n beetje een maandelijks terugkerend ritueel en door ons uiteraard niet op te brengen. Wie weet wat ons nog meer te wachten staat.”

“Helaas moeten wij dan ook concluderen dat er door de minister wel héél lichtzinnig over de nieuwe zorgverzekeringswet wordt heen gewalst.”

“Pleegouders die ik spreek, zijn bijna allemaal zeer teleurgesteld en verontwaardigd over de communicatie tussen instanties, stichtingen, clubjes etcetera die zich met de pleeg- en jeugdzorg bezig houden. Jeugdzorginstanties, pleegzorginstellingen, de NVP en een veelvoud aan landelijke stichtingen waren toch ruim van tevoren al op de hoogte van de aankomende veranderingen in de nieuwe zorgverzekeringswet. Ruim zes maanden na de invoering van de wet kan men stellen: ‘men dempt de put als het kalf verdronken is’.”

De NVP en de MO-groep zetten zich in om het kalf te reanimeren. En dat zal hun, zeker na al uw steun, vast lukken. Hoe de put gedempt zal worden, is nog afwachten. Op de al eerder genoemde site van de NVP kunt u terecht voor meer informatie of kijk op www.pleegzorg.nl onder het kopje ‘actueel’.


Tags: ,