nieuwsberichten – agenda – internet

Méér ruimte in uw hart

De Therapeutische Gezinsverpleging in Noord-Brabant is zelf een campagne gestart om pleegouders te werven. TGV is een specialistische organisatie binnen de jeugdzorg in Noord-Brabant. Er is een nijpend tekort aan pleegouders die willen zorgen voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, veroorzaakt door mishandeling of verwaarlozing. De campagne van TGV sluit aan op de landelijke campagne, daarom is de slogan dan ook: ‘Hebt u méér ruimte in uw hart? Dan bent u hard nodig!’. Op www.ikbenhardnodig.nl vindt u meer informatie.
(Bron: persbericht)

Symposium ‘Perspectief in pleegzorg’

Op 30 november organiseert Pleegzorg Nederland het symposium ‘Perspectief in pleegzorg, Trillium, 5 jaar later’. Tijdens het symposium wordt de pleegzorg bezien in het licht van de Trilliumvisie. Het programma is ingedeeld in zes hoofdlijnen: beleid, wet- en regelgeving/juridische aspecten, wetenschap, praktijk/methodiek, positie van pleegouders en pleegzorg binnen de brede jeugdzorg. Naast plenaire beschouwingen zijn er workshops waarin ervaringen en succesvolle methodieken worden uitgewisseld. Het symposium is bedoeld voor alle betrokkenen in de pleegzorg: pleegouders, professionals, managers en beleidsmakers.
Locatie: Congresgebouw De Doelen te Rotterdam. Kosten zijn € 80,- per persoon, pleegouders betalen € 40,-. Actuele informatie staat op: www.pleegzorg.nl/ professionals
(Bron: persbericht)

Grootouderdag Spirit

Op 28 juni organiseerde Spirit in Amsterdam-Zuidoost een bijeenkomst speciaal voor pleeggrootouders. Tevens werd er een methodische handleiding gepresenteerd. De handleiding is bedoeld voor pleegzorgbegeleiders die werken met grootouders in de rol van pleegouders. Spirit is van plan hiervan een samenvatting te maken voor grootouders. Deze samenvatting zal breed verspreid kunnen worden.
(Bron: Spirit)

Website WAT?!-krant gelanceerd

De jongerenredactie van de WAT?! vond het hoog tijd voor een digitale aanvulling op de krant. Zelf ontwierpen ze een website. Op de site staan onder andere ervaringsverhalen van pleegkinderen, kinderen van pleegouders, bekende Nederlanders en kinderen die bij familie of bekenden wonen. Er is een pagina met gedichten van lezers en redactieleden. Ook is er een forum waarop bezoekers berichten kunnen posten over bepaalde onderwerpen. Het adres van de site is www.watkrant.nl.
(Bron: WESP)

Nieuwe belangenorganisaties pleegouders

In drie provincies zijn, met steun van de provinciale overheid, onlangs twee nieuwe regionale belangenorganisaties voor pleegouders opgericht. Voor Zeeland is dat de Stichting Pleegoudersupport Zeeland, telefoon 0118 – 46 19 79, e-mail pleegoudersupp@zeelandnet.nl, een website is in de maak. In Groningen en Drenthe gaat het om de Stichting Pleegwijze(r), e-mail: info@pleegwijzer.nl, website www.pleegwijzer.nl.

Cliënt in zicht

Op donderdag 12 oktober vindt in congrescentrum De Reehorst in Ede de conferentie ‘Cliënt in-zicht’ plaats. Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die wil meepraten over cliëntenbeleid in de jeugdzorg.
De deelnemers kiezen zelf actuele onderwerpen die te maken hebben met cliëntenbeleid. De bijeenkomst duurt van 10 tot 17 uur en is een initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming en NIZW Jeugd. De kosten voor deelname bedragen € 100,-, inclusief lunch, koffie, thee en informele afsluiting. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding via de website: www.clientinzicht.nl.
(Bron: www.jeugdzorg.nl)

Kind

in de pleegzorg

Op maandag 16 oktober 2006, van 13 tot 17 uur, organiseert de Afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden het symposium ‘Het Kind in de Pleegzorg’. Er wordt een werkdocument met verbeteringen voor de pleegzorg gepresenteerd, er zijn lezingen en er is een panel­discussie. Locatie is het Poortgebouw op het terrein van de Universiteit Leiden, achter het Centraal Station. Kosten zijn € 100,- en ouders en pleegouders betalen € 25,-. Inschrijven tot 1 oktober 2006 via Mw. W. Waardenburg: waardenburg@fsw.leidenuniv.nl of telefonisch: 071 – 5274060. U krijgt dan een aanmeldingsformulier en machtigingsformulier toegezonden.


Tags: ,