Thema: Heimwee

Heimwee wordt niet beschouwd als ziekte of stoornis. Dat is waarschijnlijk de reden dat er in de vakliteratuur van dokters, psychiaters en gedragswetenschappers zo weinig over geschreven wordt. Toch kan heimwee ziek maken. Schijnbaar onduidelijke redenen kunnen er voor zorgen dat mensen die van huis weg zijn geen hap meer door hun keel krijgen, onrustig en/of onbenaderbaar worden. De leiders van kampuitjes kennen de verschijnselen als geen ander. Als een kind twee dagen lang niet wil of kan eten, is er maar één remedie: naar huis! Kinderen die in pleeggezinnen wonen, kennen ook gevoelens van heimwee.

In de pleegzorg is de weg terug naar huis op korte termijn vaak niet mogelijk. De opdracht is dan: hoe kun je als pleeggezin hier mee omgaan.

Dit thema gaat in op de achtergronden en de verschijnselen van heimwee. In het artikel van Ad Vingerhoets staan een aantal gedragingen die kunnen duiden op heimwee. Tevens geeft hij tips hoe met heimwee omgegaan kan worden. Verder leest u onder meer ervaringen van pleegkinderen en -ouders, een verhaal van kunstenaar Michèle Baudet en een artikel over ‘Heimwee en loyaliteit’.

Zie alle artikelen van dit thema door te klikken op de tag “heimwee”.


Tags: , ,