Even op adem komen …

Op adem komen hoeft niet alleen bij je sociale netwerk te gebeuren. Er zijn ook formele manieren van ondersteuning. Bijvoorbeeld het jaarlijkse JIP-kamp, logeerhuizen en weekendpleegouders.

Elke zomer wordt er een kamp georganiseerd voor kinderen die in een pleeggezin wonen. Dit JIP-kamp wordt opgezet en geleid door een enthousiaste groep vrijwilligers. JIP staat voor Jongeren In Pleeggezinnen. De vrijwilligers brengen op ontspannen wijze pleegkinderen en kinderen van pleeggezinnen met elkaar in contact om het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten te stimuleren. Tijdens het kamp doet iedereen mee aan activiteiten die variëren van sport en spel, bingo, winkelen tot een bonte avond. Het pleeggezin wordt een weekje ontlast.

Vermoeiend

Zoveel is duidelijk: Een kind met ADHD (1) is heel vermoeiend. Beter nog is het om te stellen dat een ouder extra aandacht aan zo’n kind moet geven. Om ouders te ondersteunen in de opvoeding zijn er daarom logeerhuizen opgericht. Ze bieden een plek waar kinderen professioneel worden opgevangen en waar ze het naar hun zin hebben. Dit stelt de ouders in staat om even uit te rusten. Een logeerhuis geeft geen behandelingen, maar is er om de taak van de opvoeders te verlichten door de zorg even over te nemen. Op deze manier blijft de verantwoordelijkheid in de opvoeding bij de verzorgers. Logeerhuizen zijn er voor heel veel mensen, zowel voor kinderen als volwassenen. Bijvoorbeeld voor kinderen die slechtziend of blind zijn, mensen met een verstandelijke beperking, of met autisme.
De opvoeding van een pleegkind vraagt meestal ook extra inspanning. Is een logeerhuis dan ook niet iets voor pleegouders? Logeerhuizen om pleegouders te ondersteunen in de opvoeding bestaan nog niet. Andere vormen van opvang zijn gebruikelijker, zoals opvang in het netwerk van de pleegouders, weekendopvang door ‘schaduwgezinnen’ (pleeggezinnen die inspringen voor pleeggezinnen) of vakantiekampen. Pleegouders worden uitgekozen op hun opvoedcapaciteiten en draagkracht. Zij zijn eigenlijk de zorg­verleners die de eigen ouders van de pleegkinderen ontlasten. Tegenwoordig is er echter steeds meer ruimte om naast eigen ouders ook pleegouders af en toe rust te geven, zodat zij een moeilijke opvoeding aankunnen.

Weekendpleegouders om pleegouders te ontlasten

Een pleegmoeder: “Jarenlang waren we enthousiaste pleegouders. De plaatsingen verliepen over het algemeen goed, we kwamen weinig problemen tegen. Tot het moment dat wegens reorganisatie de baan van mijn man ter discussie kwam te staan. Uiteindelijk werd mijn man door het bedrijf overgeplaatst naar een andere regio. Wij moesten verhuizen. Onze wereld stond op zijn kop. Ons vijfjarig pleegkind dat al vanaf haar geboorte bij ons woonde, mocht gelukkig mee.

Mede door deze noodgedwongen verhuizing, raakte één van onze eigen kinderen ernstig in de problemen. Wij hadden alle energie nodig om haar op te vangen en te begeleiden. Onze pleegzorgbegeleidster begreep dat het erg zwaar was. Ze kreeg het voor elkaar dat ons pleegkind een periode lang om het andere weekend bij weekendpleegouders kon logeren. Het was best wel even wennen. Ik betrapte me er op, dat het voor mijzelf voelde als falen. Pas toen realiseerden mijn man en ik ons dat we voor het eerst in ruim twintig jaar tijd en rust voor onszelf hadden. Dat voelde als pure luxe! Dankzij de goede begeleiding van pleegzorg, waar we al onze zorgen mee konden delen, loopt nu alles weer goed. Inmiddels zijn de problemen, ook met ons eigen kind, verleden tijd. We konden de opvang bij de weekendpleegouders weer afbouwen. Naar mijn idee werd op deze manier voorkomen dat de plaatsing voortijdig afgebroken moest worden.” •

“Het is fijn dat mijn pleegkind tijdens het JIP-kamp ervaart dat hij niet de enige is die ergens anders woont, dat hij verhalen hoort van andere pleegkinderen. Ook hoop ik dat hij opgenomen wordt in de groep zoals hij is, met al zijn leuke en minder leuke kanten. In goed vertrouwen draag ik de verantwoordelijkheid een week over. Heerlijk, deze week heb ik alle tijd om ontspannen een boek te lezen.”
(Een pleegmoeder)

“Afgelopen zomer ben ik naar het JIP-kamp geweest. Ik wilde heel graag mee omdat ik graag wilde weten hoe andere kinderen er mee omgaan dat ze niet meer thuis wonen. Zelf vond ik het ook fijn om mijn ervaringen te delen. Op de een of andere manier praat het makkelijker over de dingen die je hebt meegemaakt met mensen en kinderen die hetzelfde of vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. Je begrijpt elkaar beter en je weet hoe diegene zich gevoeld heeft of andersom. Dat mis ik soms wel eens bij mijn eigen vrienden en vriendinnen. Zij proberen het wel te snappen, maar het is toch anders. We hebben ook veel lol gehad, bijvoorbeeld toen ik als jongen verkleed was tijdens de filmavond. Toen ik weer wegging, nam ik met een heel goed en fijn gevoel afscheid. Als ik terugkijk, ben ik heel blij dat ik meegeweest ben. Ik zou heel graag in de toekomst mee willen gaan als begeleider.”
(Een pleegkind)

Informeer bij uw pleegzorgwerker naar mogelijkheden bij u in de regio. Meer informatie over het JIP-kamp op: www.stichtingjip.nl.

(1)  Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een stoornis genoemd naar de twee belangrijkste kenmerken, verminderde concentratie en hyperactiviteit. De afkorting ADHD wordt in de volksmond ook wel vertaald als Alle Dagen Heel Druk.

Tags: , ,