Succesverhalen als die van ons hoor je te weinig

Auteur: Mirte Loeffen  

Marije Willemsen (43) en Paul Braams (46) hebben een adviesbureau aan huis. Paul is in zijn vrije tijd lid van de Gelderse Pleegouderraad (POR). Marije is opgeleid STAP-trainer en ontmoet zo veel mensen die overwegen pleegouder te worden. Tien jaar geleden kregen Paul en Marije hun eerste plaatsing. Dat was een half jaar nadat ze de STAP-training afsloten.

Op zo’n moment snap je dat lange wachten niet goed. Er zijn wachtlijsten en er zou een pleegoudertekort zijn. Steeds worden er mensen geworven en opgeleid, maar toch wachten veel pleegouders op een plaatsing. In onze gesprekgroep wachten vijf van de tien pleegouders op een plaatsing. Ik snap dat de pleegzorg een ruim aanbod wil om optimaal te kunnen matchen, maar je denkt wel eens: “ze hebben me niet nodig”, of “misschien zijn ze toch niet tevreden over ons”. Je hoort ook dat er te weinig pleegzorgbegeleiders zijn waardoor kinderen op de wachtlijst blijven staan. Misschien helpt het als kritischer wordt gekeken naar de mogelijkheid van voogdijoverdracht. Daarmee houden pleegzorgwerkers de handen vrij voor gezinnen waarin echt een begeleidingsvraag speelt. Soms bel ik de pleegzorgbegeleider op: Als je het druk hebt hoef je niet te komen hoor, het gaat hier hartstikke goed.”

Voogdijoverdracht

Marije en Paul zorgen al weer anderhalf jaar voor hun pleegdochter van tien. Anna is gekomen onder de noemer van een crisisplaatsing. Deze plaatsing is omgezet naar een langdurige plaatsing. Ze hebben een voogdijoverdracht wel eens overwogen om beter mee te kunnen denken over de toekomst van Anna. Wat gebeurt er als haar moeder (die de voogdij heeft) iets overkomt? Marije: “Zo’n voogdijoverdracht is wel rigoureus en pijnlijk voor de moeder van Anna. Misschien biedt een gemeenschappelijke voogdij uitkomst.”

Langdurige plaatsing

Pleegzorg gaat Marije en Paul gemakkelijk af, al hebben ze goed nagedacht over het omzetten van de crisisplaatsing naar een langdurige plaatsing. Je gaat toch een verbinding met elkaar aan voor langere tijd en dat moet je waar kunnen maken. Marije “We hadden in de crisistijd samen echt iets opgebouwd. Anna past ook gewoon bij ons. Dat merkten we al bij de eerste ontmoeting aan haar geur. Het is een primitieve manier van contact leggen, de ander moet lekker ruiken om bij je te passen. Ik hoor dat ook wel van andere pleeg­ouders.”

Optimale omstandigheden

Marije concludeert dat ze te maken heeft met optimale omstandigheden voor een succesvolle plaatsing: “We hebben goed contact met de opa en oma van Anna. We kunnen ook een beroep op hen doen. Laatst hebben ze Anna naar de SOVA training (sociale vaardigheidstraining, red.) gereden. Ze regelen ook de bezoekjes aan familie. De vader van Anna is overleden, haar moeder heeft psychiatrische problemen. Met die familie is er geen contact. Eigenlijk is iedereen, ook Anna’s moeder, blij dat Anna bij ons woont. Ik vind dat je succesverhalen als die van ons te weinig hoort. In de media en door de pleegzorg wordt geprobeerd een reëel beeld te schetsen, maar vaak wordt toch de nadruk gelegd op hoe zwaar het kan zijn. Als dat echt in alle gevallen zo zou zijn, waarom doen veel mensen het dan zo lang?” •

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) in Gelderland is een provinciaal inspraakorgaan en telt zeven leden. De drie Gelderse pleegzorginstellingen (Dunamis, Pactum en GSJ Lindenhout) zijn allen vertegenwoordigd. Agendapunten zijn:

• Verbetering van communicatie met de achterban via een website, nieuwsbrieven en een tevredenheidsenquête onder pleegouders.

• Meer deskundigheidsbevordering op maat en op momenten dat het speelt.

• De STAP-cursus meer op maat: een gezamenlijke basis en daarna specialisaties uitgesplitst naar opvoedingsarrangement, hulperleningsvariant of weekend/vakantie pleegzorg.

De POR overlegt twee keer per jaar met de NVP. Waar de NVP vaak op individueel niveau opereert naar aanleiding van klachten van pleegouders, beoogt de POR zich sterker op beleidsniveau te profileren. De relatie met de provincie is gelegd door de aanwezigheid van de voorzitter van de POR bij provinciale hoormomenten.


Tags: ,