Pleegzorgcampagne blijft dicht bij gevoel

Auteur: Jolanda Stellingwerff  

Het is u vast niet ontgaan: de nieuwe pleegzorgcampagne. Op de televisie, op de radio, in regionale en landelijke dagbladen, in tijdschriften en in nieuwsbrieven van de pleegzorginstellingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de campagne. Maar ook als u stond te neuzen tussen de advertenties bij uw buurtsuper, tijdens het woonshoppen bij Ikea of speurend in mini-advertenties, werd u geconfronteerd met pleegzorg. Mobiel sprak over de nieuwe campagne met Janette Reukers, landelijk voorlichter voor de pleegzorg en werkzaam bij Pleegzorg Nederland.

Wij zoeken nog een hart met wat ruimte. Onder dit motto ging in maart de nieuwe pleegzorgcampagne van start. Met een looptijd van twee jaar hoopt Pleegzorg Nederland op deze wijze nieuwe pleegouders te werven. “Begin vorig jaar werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geld beschikbaar stelde voor een nieuwe pleegzorgcampagne”, vertelt Janette Reukers.

“We zijn toen eerst om de tafel gaan zitten met alle pleegzorgmanagers. Een campagne staat of valt met de hulp en steun van de instellingen. Als wij iets opzetten, dan moeten de regio’s daar in dezelfde stijl mee door. We hebben een adviesbureau ingeschakeld om kernboodschappen te formuleren. Samen met hen, een aantal directies, pleegouders en andere betrokkenen hebben we gezocht naar wat de kern van de campagne moest zijn. We kwamen uit op ‘een appèl doen op mensen’. Je moet duidelijk maken dat er praktisch ruimte moet zijn en daarnaast moet je dicht bij het gevoel blijven.”

Naamsbekendheid vergroten

Naast het bekendmaken van het publiek met pleegzorg en het werven van nieuwe pleeggezinnen is het doel van de campagne de vele nieuwe instellingen voor pleegzorg te presenteren. Door fusies van diverse zorgaanbieders zijn veel pleegzorginstellingen onderdeel geworden van een grotere zorgaanbieder. Reukers: “Ergens in de campagne moesten we de instellingen terug laten komen. Dat is lastig. Je zendt geen duidelijke boodschap uit als 28 verschillende instellingen op zoek zijn naar pleegouders. Pleegzorg Nederland is een heldere paraplu. Maar waar leg je het omslagpunt en ga je het wel hebben over Spirit of Trias? De campagne moest dus landelijk herkenbaar zijn met een regionale invulling, want ook de behoeften verschillen per regio. In de Randstad zijn er veel allochtone pleegkinderen, de William Schrikker Stichting zoekt pleegouders voor gehandicapte kinderen en weer ergens anders is er een tekort aan crisispleegouders.”

Nieuwe invalshoek

Nu de wensen voor de campagne bekend waren, ging Pleegzorg Nederland op zoek naar een reclamebureau. Vijf bureaus dienden een voorstel in. “Op één dag kregen we vijf presentaties. Voorgaande jaren was de campagne een optelsom van reclame-uitingen: een affiche, een folder, een slogan en wat spotjes op de radio”, zegt Janette Reukers.

“Het verschil tussen de campagnes in het verleden was meestal de invalshoek. De ene keer stond het kind centraal, de andere keer het gezin. Dit keer was er een presentatie die van dit idee afweek. Dit reclamebureau stelde voor om te gaan zoeken op plaatsen waar mensen zelf op zoek zijn, zoals het advertentiebord in de supermarkt en in de speurderrubriek van de krant. Dit zijn goedkope actiemiddelen met een groot bereik. Daarnaast maken we gebruik van de middelen die we altijd al gebruikten. Deze invalshoek was voor ons compleet nieuw. We hebben veel overlegd met de instellingen of we dit aandurfden. Begin september is de knoop doorgehakt.”

Geen kant-en-klaar produkt droppen

Het kiezen voor een campagne was nog maar de eerste stap. Om er voor te zorgen dat de campagne door alle pleegzorginstellingen werd gedragen, is veel aandacht besteed aan voorlichting en training. “We wilden geen kant-en-klaar product droppen,” legt Reukers uit. “Door middel van presentaties, cd-rom’s, een mediatraining voor woordvoerders en een training voor de telefonisten, hebben we iedereen goed voorbereid. Het 0800-nummer staat doorgeschakeld naar de regionale instelling voor pleegzorg. Het is belangrijk dat een telefonist voorbereid is op vragen over bijvoorbeeld Sabine die een thuis met een hond zoekt. De oproepjes zijn gefingeerd en bedoeld om aandacht te vragen voor de vele kinderen die zijn als Sabine. Dat moet je duidelijk overbrengen als iemand belt.”

Laten zien dat je er bent

De campagne gaat twee jaar duren en heeft verschillende fasen. Om de andere maand is er een piek. Daarmee wordt voorkomen dat de aandacht wegebt. Janette Reukers: “Voorlopig kan het resultaat niet meer zijn dan het aanvragen van een informatiepakket. Uiteindelijk doe je het wel om de wachtlijsten weg te werken. Na de eerste informatie hebben mensen een incubatietijd nodig en indien ze over de brug komen volgt er een voorbereidings- en selectieperiode. Daar gaan maanden overheen. Je bent er niet in een keer. Je moet regelmatig laten zien dat je er bent. Dat is ook een verschil met de vorige campagnes.”

Effect van de campagne

Nu de campagne enkele maanden loopt, is er al een duidelijke stijging te zien in het aantal informatieaanvragen. Zo werden er vorig jaar in de maand maart 106 informatiepakketten aangevraagd. Dit jaar waren dat er 750. “De instellingen registreren de stappen van informatieaanvraag, voorlichtings­bijeenkomsten tot voorbereidings­programma,” licht Reukers toe. “Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers uit voorgaande jaren en daardoor kan er goed gemeten worden wat het effect is van de campagne.”

Instellingen aan zet

Gezien de groeiende wachtlijsten is de campagne hard nodig. Maar voor het wegwerken van wachtlijsten is meer nodig dan het werven van nieuwe pleeggezinnen. Allereerst zullen de provincies de capaciteit uit moeten breiden. “De budgetten zijn nu beperkt,” geeft Janette Reukers toe. “Kinderen kunnen niet altijd geplaatst worden. Als de situatie nijpend is, wordt er een plaats gezocht binnen het netwerk van het kind. Een instelling kan weinig anders doen dan een kind op de wachtlijst plaatsen. Uit de cijfers van 2005 blijkt dat veel instellingen een bezetting kennen van meer dan 100%. Dat is niet eeuwig vol te houden. Staatssecretaris Ross maakte eind april bekend incidenteel 100 miljoen extra in te zetten voor het wegwerken van de wachtlijsten naast een structurele inzet van 43 miljoen.”

Het geld is er, de pleegouders komen er aan, nu zijn de instellingen aan zet om op tijd nieuw, in pleegzorg gespecialiseerd, personeel aan te stellen. •


Tags: ,