nieuwsberichten – agenda – internet

100 miljoen voor jeugdzorg

Staatssecretaris Ross zegde onlangs 130 miljoen euro extra toe voor het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg. Hiervan is 100 miljoen bestemd voor de reguliere jeugdzorg en nog eens 30 miljoen voor de jeugd-ggz. Met dit extra geld moeten de provincies en grootstedelijke regio’s in staat zijn de wachttijden dusdanig aan te pakken, dat er begin 2007 geen kind langer dan negen weken op jeugdzorg hoeft te wachten.
Voor 2006 betekent dit dat er 7500 kinderen extra in de zorg moeten worden opgenomen. Het geld komt bovenop de 43 miljoen die het kabinet al eerder uittrok. Dit bedrag bleek onvoldoende, doordat de vraag naar jeugdzorg het afgelopen jaar explosief steeg. Om de wachttijden blijvend binnen de perken te houden, stelt het kabinet vanaf 2007 in totaal structureel 70 miljoen extra beschikbaar, 40 miljoen voor de jeugdzorg en 30 miljoen voor de jeugd-ggz.
Bron: persbericht

Extra aandacht voor jonge kinderen

De Inspectie Jeugdzorg richt zich de komende jaren op de hulpverlening aan kinderen in hun eerste levens­jaren. Zij zal erop letten of jonge kinderen onmiddellijk de hulp of bescherming krijgen die zij nodig hebben. Dat staat in het meerjarenplan dat de Inspectie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het plan omvat verder verschillende onderzoeken waar provincies en het rijk om gevraagd hebben, onder meer naar de kwaliteit van handelen bij crisissituaties, de kwaliteit van het meldpunt kindermishandeling en naar geweld in jeugdgevangenissen. De Inspectie wil in 2007 de regierol van de Bureaus Jeugdzorg en het toezicht op de Raad voor de Kinderbescherming aandacht geven en wil in 2008 onderzoek doen naar de beloftes die de gezinsvoogden en de voogdij in het verleden hebben gedaan. In 2009 komen de asielcentra aan de beurt.
Bron: ANP

Advies Operatie JONG

Steven van Eijck, commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid, heeft aan het kabinet zijn advies aangeboden over de aansturing van het jeugdbeleid. Dit is het eerste deel van het sturingsadvies. Het tweede deel zal ingaan op de implementatie en financiële consequenties en verschijnt over een paar maanden. Van Eijck constateert dat het jeugdbeleid in Nederland te veel verkokerd is, waardoor onvoldoende ingespeeld wordt op de problemen die een grote groep kinderen en ouders ervaren bij het opgroeien en opvoeden. Het roer moet om met als uitgangspunt dat het kind centraal staat en niet de instituties. Zowel de MOgroep (Maatschappelijk Ondernemersgroep) als het IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben al in een reactie laten weten zich zorgen te maken over het advies dat, mocht het kabinet het overnemen, zorgt voor wederom grootscheepse reorganisaties in de jeugdzorg.
Bron: www.operatiejong.nl, persberichten

Online administratie PGB

Het Persoonlijk ZorgNetwerk heeft een online planning- en administratiepakket gelanceerd voor mensen met een persoongebonden budget (PGB).
Dit pakket is een aanvulling op de in januari gelanceerde thuiszorgcommunity waar zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Met het Persoonlijk ZorgNetwerk kan een budgethouder gemakkelijk zorgaanbieders vinden, deze vervolgens inplannen en in de zorgadministratie opnemen. Kosten variëren van € 9,95 tot € 19,95 per maand, afhankelijk van het aantal zorgbieders.
Bron: persbericht


Tags: ,