Mobiel nr.3-2006

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis
Piek Stor en Hester Storsbergen

Hechting is een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt in de hulpverlening, zowel binnen als buiten de pleegzorg. Dit boek zet op een rijtje wat er allemaal bekend is over hechting, kinderen met een hechtingsstoornis en hechting bij kinderen met een verstandelijke beperking of een autistische stoornis. Wat vooral duidelijk wordt, is dat er nog zo weinig duidelijk is. Hechting en met name problemen bij de hechting kennen nog maar weinig onderzoeksmethoden. Een gedegen diagnose is dan ook bijna niet te stellen. Naast informatie over de wetenschappelijke stand van zaken, is er aandacht voor aanbevelingen en vragen uit de praktijk. Deze geven enige richting in het omgaan met deze kinderen. Dit boek maakt echter vooral duidelijk dat gehechtheid in het werkveld een blinde vlek is die op de agenda moet komen van onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers.

Het doel van dit boek is om bestaande huidige (wetenschappelijke) kennis te bundelen en te verspreiden. Dat is de schrijvers gelukt in zesenveertig bladzijden, waardoor de informatie in ieder geval laagdrempelig is gebundeld. Dit boek is een aanrader voor iedereen die te maken denkt te hebben met een kind met hechtingsproblematiek. (PS)

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis door Piek Stor en Hester Storsbergen (red.), Uitgeverij Lemma, ISBN 9059313054, € 13,50.

Dood. Mijn boek over verdriet en verdergaan
Astrid Tulleners

‘Dood’ is een werkboek voor kinderen van ongeveer tien jaar oud die hebben meegemaakt dat een voor hen speciaal persoon is doodgegaan. Het boek gaat op een heldere manier in op onderwerpen als: wat is de dood, gevoelens erover, afscheid nemen en verder gaan. Korte stukjes tekst en veel ruimte om te schrijven en te tekenen over ervaringen en gevoelens, wisselen elkaar af.

Ook praktische informatie wordt ge­geven. Bijvoorbeeld over condoleren, uitvaart en over het verschil tussen begraven en cremeren. Het boek laat zien dat iedereen op zijn eigen manier met de dood van een dierbaar persoon omgaat, soms vanuit een bepaalde achtergrond of geloofsovertuiging en dat alle manieren goed zijn. Het boek helpt een kind te ontdekken wat voor hem of haar de beste manier is. Een aanrader voor (pleeg)kinderen die iemand verloren hebben en zeer geschikt als hulp om het verdriet over het verlies een plekje te geven. (MP)

Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan door Astrid Tulleners, Uitgeverij Pereboom, ISBN 9077455396, € 13,50.

Pesten. Mijn boek over durf en vertrouwen
Astrid Tulleners

Dit vriendelijk geschreven en getekende werkboek is een hulpboek voor tienjarige kinderen die gepest worden. In het begin van het boek mag je je naam tekenen, een foto van jezelf inplakken en schrijven wat je super vindt van jezelf. In kleine stappen worden alle facetten van het pesten doorlopen. Waarom word je gepest, wie pest er, wat zijn de gevolgen van pesten en wat kun je er zelf aan doen. Het boek heeft een positieve uitstraling. Als mijn kind slachtoffer was van pesten zou ik samen met mijn kind dit boek doornemen. (JZ)

Pesten. Mijn boek over durf en vertrouwen door Astrid Tulleners, Uitgeverij Pereboom, ISBN 907745540X, € 15,50.


Tags: ,