Marianne Panneman

Als nieuw redactielid wil ik me graag bij u introduceren. Het pleegouderschap is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het stelt me in staat om veel te geven én veel te ontvangen. Werk en (pleeg)gezin combineren kan lastig zijn; dit thema kom ik in mijn werk als loopbaancoach ook vaak tegen. Zelf ben ik erg blij met deze combinatie die me, hoewel niet altijd eenvoudig, een hoop voldoening en uitdaging schenkt.

Mijn pleegzorgervaring begon twaalf jaar geleden: mijn vriendin en ik werden weekendpleeggezin. Na drie jaar werden we ‘perspectief biedend’ pleeggezin en kwam onze oudste pleegdochter, inmiddels bijna zeventien, op haar negende bij ons wonen. Vier jaar later werd een jongetje van zeven bij ons geplaatst. De hechtheid van een gezin bleek voor hem te dichtbij en te bedreigend. Het kostte ons behoorlijk wat tijd en strijd met onszelf voor we konden toegeven dat deze plaatsing niemand gelukkiger maakte. Nu woont hij alweer drie jaar in een leefgroep waar het goed met hem gaat. Eens per maand is hij een dag bij ons.

Het is een belangrijke ervaring in mijn leven, die me heeft geleerd om mijn eigen mogelijkheden en het ‘ideaal’ van een gezinssituatie niet te overschatten. Voor sommige kinderen is dit niet de beste optie, hoezeer je het hun ook zou gunnen. Sinds anderhalf jaar woont onze jongste pleegdochter van negen bij ons.

Ik heb zin in het redactielidmaatschap en wil graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Mobiel als informatief en inspirerend tijdschrift.

Van de redactie van Mobiel

In de laatste nummers van Mobiel las u over het afscheid van columnist Frits Koetsier van zijn pleegzoon Louis Mario. Hiermee neemt Frits Koetsier ook afscheid van zijn column in Mobiel. De redactie wil Frits vanaf deze plaats hartelijk danken voor het delen van zijn eerste pleegzorgervaring.

Met diverse pleegouders en beroepskrachten is de redactie van Mobiel een belangrijke bron voor de inhoud van het tijdschrift. Naast onderwerpen die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, zijn ook de brieven die we van u ontvangen van groot belang. Mobiel sluit namelijk graag aan op zaken waar de lezers zich mee bezig houden. Om die reden wil de redactie u uitdagen om ons meer te schrijven. Dat doen we bijvoorbeeld door prikkelende artikelen te schrijven, maar ook door u specifiek te vragen naar uw mening en uw ervaringen.

Voor Mobiel 4, verschijning begin september, staat het thema ‘Heimwee’ gepland. Een onderwerp waarvan de redactie meent dat het veel te weinig aan bod komt in de pleegzorg. Is heimwee een taboe omdat we er geen raad mee weten bij pleegkinderen? Een kind op kamp gaat na twee slapeloze nachten en twee dagen niet eten naar huis. Dat is met een pleegkind natuurlijk onmogelijk, maar het gevoel is er wel. Wat kun je daarmee als pleegouder? Begin september leest u het in Mobiel. Mocht u ons alvast iets willen vertellen over dit onderwerp, dan kunt u ons schrijven of e-mailen. Het post-adres vindt u in het colofon.


Tags: ,