Warm hart

In de winter van 2000 interviewde ik kinderen van pleegouders in het kader van een onderzoek naar hun ervaring met en beleving van pleegzorg. Het was een barre en koude winter. In de sneeuw reisde ik naar afgelegen delen van de provincies Gelderland en Overijssel.

In mijn herinnering is die winter echter ook een warme winter. Ik werd in alle gezinnen gastvrij onthaald door de jongeren en door hun ouders. Sommige jongeren gaven aan dat ze soms niet goed werden van mensen die vonden dat ‘het zo knap was dat zij pleeggezin waren’. Voor hen was het de normaalste zaak van de wereld, vooral niet knap of bijzonder. Die nuchterheid kwam ik ook tegen bij de pleegouders.

De gezinnen waren allemaal verschillend. Als ik een overeenkomst moet noemen tussen al die pleeggezinnen die ik die winter bezocht, dan noem ik een groot hart. Mensen die zich niet druk maken om een extra bord op tafel, die geen complimenten wensen voor iets dat voor hen vanzelfsprekend is: dat zijn in mijn ogen mensen met een groot hart.

Bij de kennismaking met de redactie van Mobiel kreeg ik datzelfde gevoel. Dat geeft mij alle vertrouwen in een prettige samenwerking die de komende jaren hopelijk veel mooie en belangwekkende nummers van Mobiel zal opleveren.

Het logo van de nieuwe pleegzorgcampagne is een groot rood hart.
Dat is zeker geen toeval!

Jolanda Stellingwerff
Hoofdredacteur Mobiel

Van de redactie van Mobiel

In Mobiel nummer 1 van dit jaar las u al dat er veel reacties zijn gekomen op onze oproep voor nieuwe redactieleden.
We waren in de luxe positie dat we mochten kiezen uit meerdere geschikte kandidaten. Maar dit betekende ook dat we helaas mensen moesten teleurstellen. Met ingang van dit nummer is de redactie versterkt met de pleegmoeders Marianne Panneman en Carmen Willems en met de twee pleegzorgwerkers Bertus Wiggerts en Peter Stallenberg. Een fysieke en inhoudelijke versterking waarmee de redactie zeer tevreden is.

Voor jongeren is achttien worden een magisch moment. Dan zijn ze plotseling volwassen en mag er opeens veel meer.
In de praktijk is dit moment vaak niet meer dan een magisch moment. Maar weinig jongeren verlaten abrupt het ouderlijk huis op hun achttiende. Voor pleegkinderen is dat anders. Als zij achttien worden, stopt de begeleiding vanuit de voorzieningen wel abrupt. In het hoofdartikel leest u over de ervaringen met dit onderwerp van jongeren en pleegouders in West-Brabant.

Het thema van dit nummer heet ‘Van generatie op generatie’. We gaan er vaak van uit dat kinderen het gedrag van ouders kopiëren. Dat dit niet zo hoeft te zijn, kunt u lezen in het interview met Herman Baartman. Dat het gezin soms wel invloed heeft op de keuzes van kinderen, leest u in het artikel over een kind van pleegouders dat pleegzorgwerker is geworden.

En dan is er het verslag van de eerste landelijke grootouderdag. Deze dag werd in december gehouden. De landelijke grootouderdag kwam tot stand nadat lezer en grootouder Lammert Bakker reageerde op het thema ‘Grootouders als pleeg­ouders’ in Mobiel nummer 4 in 2004.


Tags: ,