Thema: Van generatie op generatie

Het komt nogal eens voor dat ouders van pleegkinderen niet zo’n gelukkige jeugd gehad hebben. We zijn dan al gauw geneigd om te zeggen dat de narigheid van de ene generatie op de andere generatie overgaat. Herman Baartman laat in een artikel in dit thema zien dat dat, wat betreft kindermishandeling, lang niet altijd het geval is. De laatste tijd is het genogram in opmars. Met behulp van een genogram wordt wel eens iets achterhaald dat eerst onverklaarbaar leek. Ook over genogrammen leest u meer in dit themagedeelte. Het kind van je pleegkind in je pleeggezin: het komt voor en u leest het in dit thema.

Het portret van een pleeggezin is in dit thema opgenomen. Daarin gaat het over een pleegopa die door zijn grootouders is opgevoed. Er komt een pleegzorgwerker aan het woord, die zelf kind van pleegouders is en tot slot vertellen een paar (pleeg)kinderen hoe zij over de toekomst denken, want zij zijn de volgende generatie!

Zie alle artikelen van dit thema door te klikken op de tag “van-generatie-op-generatie”.


Tags: , ,