Uithuisplaatsing een noodzakelijk kwaad

Op 8 december 2005 vond in Amsterdam het zeer druk bezochte congres ‘Uithuisplaatsing. Een noodzakelijk kwaad’ plaats. Er waren vooral werkers vanuit de jeugdzorg op af gekomen. Een herhaling vindt plaats op 23 maart aanstaande, omdat er zoveel aanvragen waren binnen gekomen. Het zogenaamde ‘Savanna-effect’ bestaat dus echt: er werd weer openlijk gesproken over de zegeningen (mijn woorden) van de uithuisplaatsing. Pijnlijk duidelijk werd dat het resultaat van dit fenomeen is dat er zeer lange wachttijden zijn ontstaan bij de zorginstellingen. Veel te veel kinderen en jongeren wachten op een plek en de zorg die geïndiceerd is, kan niet worden geboden. Mobiel was bij het congres en doet verslag.

Ingrid ten Berge van NIZW-Jeugd Expertisecentrum Kindermishandeling, hield haar voordracht over de veiligheid van kinderen in hun thuissituatie en bood handvatten om de veiligheid van deze kinderen te beoordelen en te bespreken. Veel gezinsvoogden krijgen te maken met situaties die voor kinderen allesbehalve veilig zijn. Veiligheid blijkt een complex begrip te zijn en van de hulpverlener wordt een overwogen oordeel gevraagd waar bijna iedereen met argusogen naar kijkt. De keren dat het misloopt, worden breed uitgemeten in de pers.

Christine van Woensel, opnamecoördinator bij Horizon Jeugdzorg, liet door middel van een film een kind aan het woord, dat vertelde over haar ervaring om uithuis te moeten. Zij bracht onder woorden welke gevolgen een uithuisplaatsing heeft voor een jong kind. Ook al had het kind daar wel ‘een goed gevoel’ over, ik werd niet echt overtuigd van voordelen van uithuisplaatsing. Vooral ook omdat vooraf aan deze film een te lang marketingpraatje werd gehouden over ‘een zorgaanbieder’.

Zorgteam Friesland

Jeugdhulp Friesland had een leuke presentatie waar drie mensen, waaronder een pleegmoeder als pleegzorgwerker, ons de uitgangspunten van pleegzorg voorhield.

It kin wol…
It kin krekt…
It kin net…

De rest van de presentatie ging gelukkig wel in het Nederlands. Jeugdhulp Friesland heeft als missie
1.         Versterken opvoedingsmogelijkheden thuis.
2.         Lukt niet altijd. Dan kind alternatieve opvoedingsituatie aanbieden.
3.         Kinderen en ouders blijven altijd verbonden.

Als uitgangspunt van pleegzorg, hebben kinderen het recht op te groeien bij hun ouders en hebben ouders het recht (en de plicht) hun kinderen op te voeden. Als de gezinssituatie niet meer veilig is, kan een tijdelijke plaatsing in een pleeggezin een oplossing zijn.

Jeugdhulp Friesland heeft een zorgteam opgezet en veranderingen doorgevoerd. Ouders en pleegouders moeten er samen zijn voor het kind. De focus kwam meer te liggen op de directe communicatie tussen ouders en pleegouders. Ook de nazorg na een thuisplaatsing kreeg veel meer aandacht. Daarnaast werd er een ‘serviceafdeling’ voor pleegouders ontwikkeld. De ervaringen in Friesland met hun aanpak van ‘terug naar huis’ was voor 50% succesvol en dat biedt hoop om op dezelfde weg door te gaan!


Tags: ,