MTFC: criminele jongeren plaatsen in een ‘pleeggezin’

Criminele jongeren niet opsluiten, maar opnemen binnen een gezinssysteem. ‘Dat is onmogelijk’, dacht ik voordat ik afgelopen zomer met een collega naar de Verenigde Staten ging om een cursus MTFC te volgen.

Opvoedgezin

MTFC is een engelse afkorting voor Multidimensional Treatment Foster Care. Deze methode richt zich op jongeren tussen de 12-18 jaar met moeilijk gedrag die strafbare feiten plegen. Deze jongeren worden vaak opgesloten. In de meeste gevallen lost dat het probleem niet op. Binnen MTFC worden deze jongeren geplaatst in een zogeheten opvoedgezin. In de Amerikaanse staat Oregon hebben ze al ruim 20 jaar ervaring met deze aanpak. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze aanpak werkt.

Het lijkt een beetje op pleegzorg, maar is het ook weer niet helemaal. Het heeft overeenkomsten met pleegzorg omdat het kind uithuis geplaatst wordt in een gezin waar het 24 uur per dag verblijft. De belangrijkste kenmerken van MTFC zijn:
•het gaat om een jongere die strafbare feiten heeft gepleegd, het is een alternatief voor opsluiting.
•het programma duurt zes tot maximaal twaalf maanden en daarmee is de plaatsing per definitie tijdelijk.
•de opvoedouders werken volgens een heel specifieke methode waarbij het gedrag van de jongere wordt gewaardeerd in punten.
•met verdiende punten kan de jongere vrijheden (extra’s) verdienen.
•de opvoedouders geven en nemen deze punten.
•de opvoedouders zijn onderdeel van een team van vijf vaste medewerkers waarbij zij 24 uur, zeven dagen in de week worden ondersteund en begeleid.
•het team werkt met maximaal tien jongeren tegelijk.
•vanwege de zwaarte van de doelgroep en de intensiviteit van het programma wordt er per gezin niet meer dan één jongere geplaatst.
•de vergoeding van de opvoedouders is beduidend hoger dan de pleeggeldvergoeding.

Amerikaanse pleegouders

De cursus in Amerika heeft veel indruk op mijn collega en mij gemaakt. Het MTFC team in Oregon heeft ons aangestoken met hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet. Vooral de gesprekken met Amerikaanse pleegouders heeft ons overtuigd dat het kan, dat het een aanpak is die werkt.

Eén van Amerikaanse pleegouders legde het als volgt aan ons uit: “Je moet er een beetje gek voor zijn. Maar er is niets beter dan te zien hoe een jongere verandert door het programma. Het is een intensieve gezamenlijke inspanning, waardoor het onmogelijke mogelijk wordt.”

MTFC zal in Gelderland binnen het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering van start gaan. In samenwerking met de provincie Gelderland en verschillende andere instellingen zijn de voorbereidingen gestart. •

Mariska Kramer is advocaat bij Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering. Van haar hand verscheen het boek Paraplu voor pleegouders. In de juridische praktijk, Uitgeverij SWP, ISBN 9066656476, € 17,90.

Wilt u over deze methodiek op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich per mail aanmelden bij: mtfc@legerdesheils.nl. Voor meer informatie: www.jeugdzorg-en-reclassering.nl


Tags: ,