Mobiel nr. 1-2006

Het groot Opvoedboek
Anna Wahlgren

Een vrolijke kaft, een enorm dikke pil van bijna 800 pagina’s en misschien wel het opzoekboek waar veel ouders op zitten te wachten: dat is het groot opvoedboek dat vanuit Zweden nu Nederland mag gaan veroveren. De schrijfster behandelt, vanuit haar eigen kennis bij de opvoeding van haar negen kinderen, de ontwikkeling van kinderen tussen 0 tot 16 jaar en hoe wij daar als ouders mee om kunnen gaan. Het is niet echt belerend geschreven, maar baseert zich vooral op de (soms erg filosofische) mening van de schrijfster.

Het staat bol van praktische tips en heeft een omvangrijk trefwoordenregister. Het boek bestaat uit vijf delen, waarvan drie delen (de helft van het boek) geheel gewijd zijn aan zwangerschap, de zuigelingenzorg en de tijd tot kinderen 1 jaar worden. De resterende 400 pagina’s zijn voor beschrijvingen van de verschillende eigenschappen per levensjaar, die mij op onderdelen niet echt geloofwaardig overkomen en een deel over opvoeding.

Het boek leest niet lekker weg, door de enorme lappen tekst die erin staan. Misschien is de bedoeling van het groot opvoedboek wel om een groot opzoekboek voor (vooral) beginnende ouders te zijn. Dan is het in die opzet zeker geslaagd. (GL)
Het groot opvoedboek. Een heerlijk boek over kinderen van 0 tot 16 jaar door Anna Wahlgren, Uitgeverij Forum, ISBN 9022540790, € 29,95

Het explosieve kind
Ross W. Greene

Dit goed leesbare, praktische boek beschrijft een eenvoudige methode om om te gaan met inflexibele kinderen met een lage frustratietolerantie, kortom explosieve kinderen. Het boek begint met een praktijkvoorbeeld van een meisje dat schijnbaar om niets explodeert. De denkwijze van het meisje wordt omschreven evenals de denkwijze van de moeder. Dit verschaft de lezer veel inzicht in de problemen die het explosieve kind heeft. De schrijver introduceert dan plan B. Een plan waarbij zowel het kind als de ouder zijn zorgen bekend maakt, om dan samen te zoeken naar een oplossing om explosies te voorkomen. Met veel praktijkvoorbeelden wordt de werkwijze van plan B uitgelegd. Het laatste deel van het boek gaat over het gebruik van medicijnen en over plan B in de klas. Dit boek is een aanrader voor elke ouder die beter om wil gaan met conflicten thuis. (JZ)
Het explosieve kind. Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen door Ross W. Greene, Uitgeverij Nieuwerzijds, ISBN 9057121956, € 19,95

Wat ouders niet zien
Lietje van Blaaderen

Lietje van Bladeren wil met dit boek laten zien dat het proces van socialisatie van jonge kinderen zowel in het gezin als daarbuiten plaatsvindt. Het kinderdagverblijf is de plek bij uitstek waar jonge kinderen ontdekken dat ze van zichzelf, maar ook van een ander kunnen houden. Hier begint de socialisatie. Dit boek is speciaal geschreven voor de opleiding kinderopvang, voor mensen die er werkzaam zijn en voor ouders. In dit boek worden richtlijnen gegeven om je in te leven in de wereld en de gevoelens van het kind. De schrijfster is er van overtuigd dat als volwassenen het gedrag van kinderen van jongs af aan observeren en werkelijk willen begrijpen, dit preventief zou kunnen werken op agressie van kinderen in de omgang met andere kinderen en volwassenen. (JvE)
Wat ouders niet zien. De psychologische ontwikkeling van kinderen in relaties door Lietje van Blaaderen, Van Tricht uitgeverij, ISBN 9077822003, € 17,50

Nu ben ik hier
Joke de Jonge

Dit boekje gaat over Shirin die geboren is in Iran en hier asiel gekregen heeft. Dat betekent dat ze uit het AZC moet verhuizen naar een andere stad en dan naar een andere school gaat. Ze moet wennen aan nieuwe klasgenoten, buren, enzovoort: ver weg van alles wat vertrouwd geworden is en was. Shirin probeert door goed te kijken op school er achter te komen hoe het hier in dit stadje gaat. Gelukkig heeft ze wel veel steun aan haar vriendin Maryam met wie ze dagelijks mailt. Een boekje dat heel informatief is. Men geeft aan dat het geschikt is voor kinderen met leeservaring E en AVI 7. De leeftijd vanaf 9 jaar lijkt mij wat aan de jonge kant. (FW)
Nu ben ik hier. Het leven van Shirin door Joke de Jonge, Uitg. Zwijsen, ISBN 9027660026, € 8,95


Tags: ,