Afscheid

Na 26 nummers, ruim vier jaar, ga ik met dit nummer afscheid nemen als hoofdredacteur van Mobiel.

Nummers die ik mocht maken met een kundige en enthousiaste redactie. Nummers waar je veel over kunt zeggen, maar waarin toch iedere keer weer een schat aan informatie voor pleegouders te vinden was.

U ziet als lezer alleen ons eindproduct. Om Mobiel te maken, draaien vele radertjes. Bij schrijvers, fotografen, drukker, vormgever, tekenaars, correctoren, secretariaat en wetenschappers. Aan de hoofdredacteur de schone taak om alle radertjes zo in te stellen dat ze uiteindelijk,  zes keer per jaar, een lezenswaardig nummer opleveren. Ik vond het heel leuk om te doen. Niet in de laatste plaats omdat alle mensen die voor Mobiel werken zo’n prettig team vormen. Dat zal ik nog wel het meeste missen: de contacten onderling. Mijn leven gaat na Mobiel een andere kant op, ons gezin verhuist letterlijk naar de andere kant van Nederland. Maar Mobiel zal voor de lezers ‘uw’ Mobiel blijven, daarvan ben ik overtuigd.

Het redactieteam is goed op elkaar ingespeeld en de nieuwe hoofdredacteur, Jolanda Stellingwerff, is zeer terzake kundig. Ik wens haar dan ook erg veel succes! In het volgende nummer zal zij zich aan u voorstellen. Ik neem afscheid van u en wens u alle goeds toe met uw werk in de pleegzorg!

Gabrielle Langhout
Hoofdredacteur Mobiel


Tags: ,