Nu bij onsIngroeien in een ander gezin

Als een kind een uithuisplaatsing meemaakt, staat zijn wereld op zijn kop. Na alles wat het kind heeft meegemaakt, moet het zich in een nieuwe omgeving zien te redden. Hoe goed of hoe vlot dat gaat, hangt af van de voorgeschiedenis, de leeftijd, de gehechtheid van het kind en het klimaat in het pleeggezin of gezinshuis. Het thema van de nieuwe BIJ ONS is: ingroeien in een ander gezin.

Verder in dit nummer: overeenkomsten en verschillen tussen pleeggezinnen en gezinshuizen, een gesprek met de burgemeester van Hulst die ook pleegvader is, een interview met Marja Hodes die onderzoek deed naar ouders met een Licht Verstandelijke Beperking en financiële zorgen van pleeggezinnen.

BIJ ONS biedt informatie, ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan mensen die een thuis (gaan) bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren die Wonen met een Ander Thuis. Beide tijdschriften komen jaarlijks vier keer op papier en twee keer online uit. Neem nu een abonnement!Abonneren

Wil je meer lezen over pleegzorg en gezinshuizen? Neem een abonnement op het papieren tijdschrift BIJ ONS en de WAT?! Je ontvangt dan beide tijdschriften vier keer per jaar in de brievenbus. Daarnaast kun je BIJ ONS twee keer per jaar online lezen.


lees meer

Gratis kennismakings-abonnement

Denk je erover om een thuis te bieden aan een pleegkind? Aspirant-pleegouders en -gezinshuisouders krijgen een gratis kennismakings-abonnement aangeboden op BIJ ONS en WAT?! in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland.


lees meer

Lezen

De kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

In de webwinkel van stichting Mobiel kun je diverse boeken en werkboeken bestellen over pleegzorg. Daarnaast plaatsen we in elk nummer boekbesprekingen.


lees meer