Nu bij onsDiversiteit

Het thema van de nieuwe BIJ ONS is: diversiteit. Mohammed en Jamila Yaqini geven een kijkje in hun gezinshuis. Clementine Degener voert een promotieonderzoek uit naar diversiteit in pleegzorg. Wat cultuurverschillen voor pleeggezinnen betekenen, wordt duidelijk uit een enquête van het Landelijk Pleegzorg Panel.

De moeder van Hamdi (15) kon niet voor hem zorgen en zijn vader is onbekend. Hamdi had geen achternaam en geen nationaliteit. Daarom bestond hij niet in de Nederlandse systemen. Hamdi en zijn pleegouders vertellen hoe hij toch de Nederlandse nationaliteit kreeg, met hulp van de burgemeester en de juridische afdeling van het Leger des Heils.

Verder in dit nummer: lokale belangenbehartiging, de documentaire Alicia, pleeggrootouders in Beeld en Geluid en een bezoek aan Humanitas.

BIJ ONS biedt informatie, ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan mensen die een thuis (gaan) bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren die Wonen met een Ander Thuis. Beide tijdschriften komen jaarlijks vier keer op papier en twee keer online uit. Neem nu een abonnement!Abonneren

Wil je meer lezen over pleegzorg en gezinshuizen? Neem een abonnement op het papieren tijdschrift BIJ ONS en de WAT?! Je ontvangt dan beide tijdschriften vier keer per jaar in de brievenbus. Daarnaast kun je BIJ ONS twee keer per jaar online lezen.


lees meer

Gratis kennismakings-abonnement

Denk je erover om een thuis te bieden aan een pleegkind? Aspirant-pleegouders en -gezinshuisouders krijgen een gratis kennismakings-abonnement aangeboden op BIJ ONS en WAT?! in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland.


lees meer

Lezen

De kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

In de webwinkel van stichting Mobiel kun je diverse boeken en werkboeken bestellen over pleegzorg. Daarnaast plaatsen we in elk nummer boekbesprekingen.


lees meer