Nu bij onsSpelen

Het thema van de nieuwe BIJ ONS is: spelen. Spel is van groot belang voor de ontwikkeling van (pleeg)kinderen. In de nieuwe BIJ ONS lees je er alles over. Wat is spel? Hebben pleegkinderen meer moeite met spelen dan andere kinderen? Hoe kun je kinderen stimuleren of ondersteunen in hun spel? En wat zijn de ervaringen van pleegouders en gezinshuisouders?

Samenwerking tussen ouders en pleegouders, gehechtheid en loyaliteit zijn belangrijke thema’s in pleegzorg. In de nieuwe BIJ ONS corresponderen John Goessens, manager Wonen en Opgroeien bij Entrealindenhout, en Femmie Juffer, bijzonder hoogleraar adoptie en pleegzorg aan de Universiteit Leiden, over uitdagingen en kansen.

Verder in dit nummer:

Een artikel over traumaverwerking met behulp van schrijftherapie, een interview met duo-pleegouders die met z’n vieren voor pleegpubers zorgen, een voorpublicatie van een roman-in-wording over pleegzorg, een artikel over burgervoogdij en een interview met psycholoog en orthopedagoog Anneke Vinke over een nieuwe therapie die pleegkinderen en pleegouders helpt bij het ontwikkelen van een veilige gehechtheid.

BIJ ONS biedt informatie, ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan mensen die een thuis (gaan) bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren die Wonen met een Ander Thuis. Beide tijdschriften komen jaarlijks vier keer op papier en twee keer online uit.Lezen

De kennisbank bevat de artikelen uit Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De artikelen uit BIJ ONS publiceren we een jaar na verschijning in de kennisbank om bij te dragen aan deskundigheidsbevordering in pleeggezinnen en gezinshuizen.

In de webwinkel van stichting Mobiel kun je diverse boeken en werkboeken bestellen over pleegzorg. Daarnaast plaatsen we in elk nummer boekbesprekingen.


read more